Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn với thầy tân Phó tế Philipphê Phạm Cảnh Phúc nơi xứ nhà, 21/01/2024

Sau khi lãnh nhận chức Thánh phó tế do Đức Cha Giuse – Giám quản Tông tòa Giáo phận Đà Nẵng chủ phong tại nhà thờ Chính Tòa vào ngày 18/01 vừa qua. Sáng sớm hôm nay, thầy tân Phó tế Phillipphê Phạm Cảnh Phúc đã hiện diện nơi quê nhà để hiệp lòng dâng Thánh lễ tạ ơn với Cha quản xứ Simon, và cũng là Cha nghĩa phụ của thầy.

Trong bài giảng đầu tiên của mình, thầy Philipphê đã xâu chuỗi ý lực Lời Chúa từ các bài đọc 1, 2 và bài Tin Mừng để thấy được Lòng Thương Xót của Thiên Chúa dành cho con người thông qua việc Ngài sai các ngôn sứ và chính Con Một của Ngài đến kêu gọi con người sám hối quay trở về cùng Thiên Chúa. Thầy phó tế đã diễn giải hậu quả của tội nghiêm trọng như thế nào, để từ đó mời gọi cộng đoàn phụng vụ hãy biết cách để quay lại tình trạng ân sủng ban đầu như khi Tổ tông xưa chưa phạm tội, đó là hãy thật lòng ăn năn, hối tiếc vì hậu quả của tội mình gây nên và hối hận vì tội lỗi mình đã vấp phạm. Đừng cố chấp phạm tội mà sống trong tình trạng mất ân nghĩa với Thiên Chúa. Đừng để ma quỷ lừa dối mà mất lòng trông cậy vào Lòng Thương Xót vô bờ bến của Ngài. Hãy bắt chước tổ tông Adam, vua David, dân thành Ninive, người thu thuế đứng ở cuối đền thờ… đến thú nhận tội của mình trước Thiên Chúa để được Ngài thương thứ tha, như lời Thánh vịnh 32 (31) đã nói:
“Bao lâu con lặng thinh không thú lỗi,
thì gân cốt rã rời, cả ngày con gào thét.
Vì ngày đêm con bị tay Ngài đè nặng,
nên sức lực hao mòn, như bị nắng mùa hè thiêu đốt.
Bởi thế, con đã xưng tội ra với Ngài,
chẳng giấu Ngài lầm lỗi của con.
Con tự nhủ : “Nào ta đi thú tội với Chúa”,
và chính Ngài đã tha thứ tội vạ cho con.”

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Trà Kiệu, xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ ơn lành trên thầy Phillipphê, để thầy được đầy tràn ơn khôn ngoan, khiêm nhường, đạo đức và can đảm sống ơn gọi Chúa mời gọi. Amen.

Trà Kiệu, 21/01/2024
Ephrem Huy

Leave a Reply