Điểm Tin Cuối Tuần

Điểm Tin Cuối Tuần: Chúa Nhật 24 Thường Niên – Năm C 11/9/2016

Vatican. Khoá học hội của Bộ Truyền giáo dành cho các Giám mục mới. Tại Vatican, một Khoá học hội do Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc (Bộ Truyền giáo) tổ chức dành cho các giám mục mới tại các quốc gia thuộc thẩm quyền của Bộ đã khai mạc hôm qua Chúa nhật, 04 tháng Chín 2016. Khoá học kéo dài 2 tuần quy tụ 94 giám mục mới được bổ nhiệm trong vòng hai năm qua, gồm 42 giám mục từ 19 quốc gia châu Phi, 12 giám mục từ 9 quốc gia châu Mỹ, 4 giám mục từ 2 quốc gia châu Đại Dương và 36 giám mục từ 9 quốc gia châu Á, trong đó có 6 giám mục Việt Nam (*) là quý Đức cha: Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Phú Cường; Giuse Trần Văn Toản, Giám mục phụ tá Long Xuyên; Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Kon Tum; Phêrô Nguyễn Văn Hai, Giám mục Vĩnh Long; Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục phó Bà Rịa; và Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Phụ tá TGP Tp.HCM.

Lào. Một chặng đường lịch sử mới cho Giáo hội tại Lào. Giáo hội bé nhỏ tại Lào vui mừng trước hai sự kiện lịch sử sắp tới: Ngày 16-09 tới đây, tại Savannakhet, sẽ diễn ra lễ truyền chức linh mục cho ba phó tế người Lào, rồi đến ngày 11 tháng Mười Hai, Chúa nhật thứ III Mùa Vọng, tại thủ đô Vientiane, là lễ tôn phong Chân phước cho 17 vị tử đạo, gồm linh mục, tu sĩ và giáo dân, đã bỏ mình tại Lào. Giáo hội tại Lào đã được chính quyền đồng ý cho tổ chức hai buổi lễ trên.

Đức hồng y Orlando Quevedo, Tổng giám mục Tổng giáo phận Cotabato (Philippines), đã được Đức Thánh Cha Phanxicô cử làm Đặc sứ chủ tọa lễ tôn phong chân phước. Còn lễ truyền chức linh mục, sẽ có sự hiện diện của các Giám mục Đại diện tông tòa tại Vientiane, Luang Prabang, Savannakhet và Paksè.

Leave a Reply