Giáo Phận Đà Nẵng Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thư Mời Gọi Sáng Tác Về Đức Mẹ Trà Kiệu

Nhân dịp kỷ niệm 135 năm Đức Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu (1885-2020), Đức Thánh Cha
Phanxicô, qua Tòa Ân Giải Tối Cao, đã cho phép Giáo phận Đà Nẵng mở Năm Thánh Đức Mẹ
Trà Kiệu, từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 11 tháng 9 năm 2020. Đây thật sự là thời
gian ơn phúc dành cho Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng nói riêng và cho mọi tín hữu nói chung.
Chính vì thế, để cổ võ lòng yêu mến Đức Mẹ Trà Kiệu trong Năm Thánh này, Ủy ban Văn hóa
Giáo phận Đà Nẵng, cùng với Ban Năm Thánh và cha giám đốc Trung Tâm Thánh mẫu Trà
Kiệu, tha thiết mời gọi mọi thành phần Dân Chúa tham gia sáng tác Thơ – Văn – Nhạc – Họa
và Điêu khắc về Đức mẹ Trà Kiệu.
Những tác phẩm Thơ, Văn, Nhạc ưu tuyển sẽ được phát hành thành tập và những tác
phẩm Hội họa, Điêu khắc sẽ được trưng bày tại Trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu.

Leave a Reply