Giáo Phận Đà Nẵng Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thư Mời Gọi Sáng Tác Về Đức Mẹ Trà Kiệu

Kính thưa quý Cha, quý phó tế và quý cộng đoàn dòng tu

Nhân kỷ niệm 135 năm Đức Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu, Tòa Ân Giải Tối Cao đã chấp thuận cho Giáo phận Đà Nẵng mở Năm Thánh Mẫu Trà Kiệu, từ ngày 01/01/2020 đến ngày 11/09/2020.

Để cổ võ lòng yêu mến Đức Mẹ Trà Kiệu, UB Văn Hóa Giáo phận Đà Nẵng xin gửi đến quý Cha, quý thầy và quý cộng đoàn THƯ MỜI GỌI SÁNG TÁC VĂN-THƠ-NHẠC-HỌA VÀ ĐIÊU KHẮC

Chủ đề về Đức Mẹ Trà Kiệu.

Leave a Reply