TTTM Trà Kiệu

Hình Ảnh Lễ Tro và Giao Thừa Xuân Ất Mùi

Năm nay, ngày 30 Tết nhằm thứ Tư Lễ Tro, Giáo Hội bước vào Mùa Chay Thánh. Liên tưởng như trong bài giảng của thầy Phó tế F.X. Nguyễn Đông Nhật giữa hình ảnh ông đồ xưa với Chúa Giêsu, thì cũng một cách nào đó để chúng ta sống mùa Xuân trong tâm tình của Mùa Chay…

Thánh Lễ Tro được cử hành tại Đồi Bửu Châu và Thánh Lễ Giao Thừa được cử hành tại Nhà Thờ Chính và cùng một số hình ảnh trong đêm giao thừa dưới đây:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin mời xem hình ảnh dung lượng lớn và đầy đủ tại đây: 

Leave a Reply