Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Cụ Bà Mátta Nguyễn Thị Thế

 

Tra Kieu Foundation và TraKieu.net đau buồn báo tin: 

Cụ Bà Mátta Nguyễn Thị Thế 

(thân mẫu của Ông Lưu Văn Thiên, thành viên của Tra Kieu Foundation và TraKieu.net )

Sinh năm 1927

Tạ thế vào lúc 17g30 ngày 20/ 02/ 2015 tại Giáo xứ TTTM Trà Kiệu.

Thánh lễ an táng tại Thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 23/02/2015

An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẩn.

Tra Kieu Foundation và TraKieu.net thành thật chia buồn cùng ông và gia quyến, nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa bà về hưởng nhan Thánh Chúa

Leave a Reply