TTTM Trà Kiệu

Hình Ảnh Trà Kiệu Ngày 30 Tết Ất Mùi 2015

Ngày 30 Tết là ngày rộn ràng, nhất là chợ, dưới đây xin mời xem một số hình ảnh sinh hoạt ngày 30 Tết tại Trà Kiệu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin mời xem hình ảnh dung lượng lớn và đầy đủ tại đây: 

Leave a Reply