TTTM Trà Kiệu

Hình Ảnh Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa 12/4/2015

Sáng Chúa Nhật 12/4/2015, Giáo xứ TTTM Trà Kiệu đã cử hành Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa, xin mời hiệp thông qua một số hình ảnh dưới đây:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin mời xem hình đầy đủ và dung lượng lớn tại đây:

Leave a Reply