Giáo Phận Đà Nẵng Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Đưa tiễn cha cựu phụ tá Đaminh về giáo xứ Ái Nghĩa, 07/10/2022

Sau hơn 10 tháng mục vụ tại giáo xứ Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu trong vai trò phụ tá (30/11/2021- 06/10/2022), nay vâng lời Đấng Bản Quyền giáo phận, cha Đaminh đã chia tay mảnh đất linh thiêng xứ Trà để về giáo xứ Ái Nghĩa cùng gánh vác công việc mục vụ với cha quản xứ Giuse Lê Thiện Thuật.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Trà Kiệu, xin Chúa ban muôn lành hồn xác để cha chu toàn sứ vụ mà Chúa và Hội Thánh trao ban trong tinh thần mà Thánh Phê-rô nhắn nhủ: “Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tuỵ. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Như thế, khi Vị Mục Tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát.” (1 Pr 5, 2-3)

Xin được chia sẻ vài hình ảnh để mọi người hiệp thông, cầu nguyện cho cha Đaminh trong sứ vụ mới.

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.

Leave a Reply