TTTM Trà Kiệu

Hình Ảnh Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của CGS tại Trà Kiệu 2015

Như một sự tháp nhập triệt để chính mình vào trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, chiều nay thứ 6, ngày 3/4/2015, Giáo xứ TTTM Trà Kiệu đã cử hành cuộc tưởng niệm thương khó của CGS, dưới đây xin mời xem một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin mời xem hình dung lượng lớn và đầy đủ tại đây:

Leave a Reply