Chia Sẻ Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Hình ảnh và clip Thánh lễ kỷ niệm 135 năm Đức Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu, 11/9/2020.

Xin được chia sẻ vài hình ảnh và clip Thánh lễ trực tuyến kỷ niệm 135 năm Đức Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu (11/9/1885 – 11/9/2020) do Đức Cha Giuse chủ tế, để mọi người cùng hiệp thông, cầu nguyện cho đoàn chiên của Mẹ ở khắp nơi luôn được Bình An trước sóng gió của cuộc sống.

Leave a Reply