Chia Sẻ Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Hình ảnh và clip Thánh lễ kỷ niệm 135 năm Đức Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu, 11/9/2020.

Xin được chia sẻ vài hình ảnh và clip Thánh lễ trực tuyến kỷ niệm 135 năm Đức Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu (11/9/1885 – 11/9/2020) do Đức Cha Giuse chủ tế, để mọi người cùng hiệp thông, cầu nguyện cho đoàn chiên của Mẹ ở khắp nơi luôn được Bình An trước sóng gió của cuộc sống.

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:418505371094'.

Leave a Reply