Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Bổn mạng Ban Đọc Sách – Thánh Giê-rô-ni-mô, Linh mục, Tiến Sĩ Hội Thánh, 30/9/2020.

Hòa cùng niềm vui với Giáo Hội hoàn vũ trong ngày mừng kính Thánh Giê-rô-ni-mô hôm nay, đoàn chiên xứ Trà cùng quây quần bên cha phụ tá An-tôn để cùng  hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh nhân và cũng là bổn mạng của Ban Đọc Sách.

Mở đầu Thánh lễ, cha An-tôn sơ lược lại lịch sử của Thánh Giê-rô-ni-mô, trong đó nổi bật với việc là người đầu tiên dịch bộ Kinh Thánh từ tiếng Hy Lạp sang tiếng La Tinh, nằm trong bản Vulgata, cùng với câu nói nổi tiếng của ngài: “Không biết Kinh Thánh là không biết Đức Ki-tô”. Mừng lễ bổn mạng Thánh Giê-rô-ni-mô hôm nay cùng với chặng đường 20 năm phục vụ của anh chị em trong Ban Đọc Sách, chúng ta hãy cầu nguyện cùng Thánh nhân xin Chúa đồng hành, nâng đỡ, hướng dẫn anh chị em trong ban luôn có được niềm vui hăng say công bố Lời Chúa, không chỉ trong Thánh lễ, mà còn trong đời sống mỗi người hằng ngày.

Sau phần công bố Lời Chúa, cha An-tôn chia sẻ câu chuyện về giấc mơ của Thánh Giê-rô-ni-mô khi được Chúa hỏi: “Giê-rô-ni-mô, con là ai?”. Thánh nhân trả lời: “Con là con của Chúa, con là người có đạo”. Chúa trả lời lại: “Nói láo! Phải nói: con là con của Ci-cê-rô mới đúng”. Giêrônimô hiểu là ý Chúa muốn trách mình quá say mê Cicêrô – một nhà văn vừa là một nhà hùng biện rất nổi tiếng ở Roma, nên kể từ đó Giêrônimô quyết tâm sửa mình lại: quyết tâm dâng hiến trọn vẹn đời mình cho Chúa. Mừng lễ Thánh nhân, xin cho mỗi người chúng ta biết noi gương, bắt chước ngài để hăng say loan báo Tin Mừng cho anh chị em xung quanh, không chỉ bằng lời nói suông mà bằng chính đời sống bác ái, yêu thương của mỗi người.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha An-tôn thay mặt cho cộng đoàn phụng vụ mừng lễ bổn mạng anh chị em trong Ban Đọc Sách và những anh em chọn Thánh Giê-rô-ni-mô làm quan thầy của mình và cầu chúc cho những anh chị em đó luôn biết say mê Lời Chúa và phục vụ tha nhân. Tiếp đến, cha An-tôn thay mặt cho cha quản xứ Gioan ngỏ lời cảm ơn đến anh chị em trong Ban Đọc Sách đã cộng tác với giáo xứ trong việc phục vụ nhà Chúa. Cuối cùng, ngài thay mặt cho Ban Đọc Sách ngỏ lời cảm ơn đến quý thầy, quý sơ, Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ, giáo khóm, cùng cộng đoàn phụng vụ đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho anh chị em trong ban.

Thánh lễ kết thúc với lời ca “Xin Vâng” cùng với Mẹ để thay lời muốn nói của cộng đoàn phụng vụ đối với Chúa: chúng con xin đặt trọn đường đời trong tay Chúa để Thánh Ý Chúa được rạng tỏ nơi mỗi người chúng con.

Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giê-rô-ni-mô, xin Chúa ban cho mỗi người chúng con luôn biết tha thiết tìm kiếm Lời Chúa là nguồn sống dồi dào, để nhờ Lời Chúa soi sáng, hướng dẫn, mỗi người chúng con biết sống quảng đại và đầy yêu thương hơn đối với anh chị em xung quanh. Amen.

Trà Kiệu, 30/9/2020

Ephrem Huy

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.

Leave a Reply