TTTM Trà Kiệu

Hoàn Thành Bờ Kè Thứ III: Cám Ơn Bà Con Giáo Khóm Tây

Tiếp nối bờ kè thứ II và lới cám ơn bà con Giáo Khóm Nam, hôm 26/8/2014, bờ kè thứ III cũng đã được hoàn thành. Lần này xin cám ơn bà con Giáo Khóm Tây và nhiều tấm lòng ân nhân khác. 

Xin mời xem vài hình ảnh dưới đây:

 
Xin mời xem hình đầy đủ và kích cỡ lớn tại đây:
 
 
 

Leave a Reply