Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Gẫm đàng Thánh giá ngày thứ Tư tuần IV mùa Chay, 17/3/2021.

Như cộng đoàn đã biết, các đợt thiên tai liên tiếp vừa qua đã khiến cho công trình đồi Mẹ Bửu Châu bị sạt lở nghiêm trọng và chặng đàng Thánh Giá bao quanh đồi Mẹ cũng bị cuốn trôi, vùi lấp, hư hỏng nặng. Chính vì thế mà trong những tuần mùa Chay vừa qua, cộng đoàn giáo xứ không thể tổ chức gẫm đàng Thánh Giá dưới chân linh đài được như lệ thường được.

Đến hôm nay, dưới sự hướng dẫn của cha quản xứ Simon, Hội đồng mục giáo xứ, các giáo khóm, các ban ngành, đoàn thể và toàn thể giáo dân đất Mẹ đã nỗ lực hết mình để thông tuyến 14 chặng đàng Thánh giá dưới chân đồi Mẹ và tạm phục dựng lại những chặng đàng Thánh giá bị cuốn trôi, chôn vùi. Nhờ đó cộng đoàn dân Chúa xứ Trà và quý khách hành hương có thể tiếp tục đi lại chặng đàng Thánh Giá cùng với Đức Ki-tô, hầu nghiệm sự đau khổ mà Con Chúa đã chịu và qua đó thấu cảm được Tình Yêu mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta.

Xin được chia sẻ một vài hình ảnh để mọi người cùng hiệp thông và tiếp tục cầu nguyện thêm cho giáo xứ để công tác trùng tu đồi Mẹ được nhiều người cộng tác, giúp đỡ và sớm hoàn thành.

Trà Kiệu, 17/3/2021

Photo Thông

Leave a Reply