TTTM Trà Kiệu

Khai Mạc Đại Hội Đức Mẹ Trà Kiệu 29/5/2015

Hành trình của tháng Hoa đang khép lại, xoay quanh chủ đề: Đức Maria, Ngôi Sao Của Công Cuộc Tân Phúc Âm Hóa, lấy gợi ý từ câu Tin Mừng: “Maria vội vã lên đường” (Lc 1, 39), không riêng gì Gx. TTTM Trà Kiệu, mà mọi con cái Mẹ khắp nơi đã mỗi thứ Bảy cùng nhau chiêm ngắm và suy niệm với Mẹ trong Năm Tân Phúc Âm Hóa Đời Sống Giáo Xứ và Các Cộng Đoàn Sống Đời Thánh Hiến, theo gợi ý mục vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam…

Sự khép lại của tháng Hoa, nhưng chính điều đó đã khai mở, đẩy lên cao trào với Đại Hội Đức Mẹ Trà Kiệu 2015 bằng Thánh Lễ đã được bắt đầu lúc 17g00, hôm nay 29/5, do Cha Tổng Đại Diện Giáo Phận chủ sự, cùng với Cha Quản Xứ, Cha Phó Xứ và một số Cha khách khác đồng tế. Tham dự Thánh Lễ là cộng đoàn dân Chúa trong Giáo Xứ, Giáo Phận và cùng nhiều khách hành hương khác đã có mặt tại Trà Kiệu.

Tưởng cũng cần nhắc lại, trong suốt tháng Hoa, Gx. TTTM Trà Kiệu đã cùng nhau triển khai chủ đề trên với 04 chủ đề nhỏ: I. Cùng với Mẹ Maria, gia đình giáo xứ Sống Tình Yêu ThươngII. Cùng với Mẹ Maria, gia đình giáo xứ Khắc Ghi Lời ChúaIII. Cùng với Mẹ Maria, gia đình giáo xứ Yêu Mến Thánh ThểIV. Cùng với Mẹ Maria, gia đình giáo xứ Đi Ra Làm Chứng qua 04 thứ 7 vũ nguyện trước mỗi Thánh Lễ và cũng như hằng đêm suy niệm cùng với lời kinh Chuỗi Mân Côi…

Xin mời hiệp thông Thánh Lễ qua một số hình ảnh dưới đây:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau Thánh Lễ, mọi người về nhà dùng cơm tối và đã trở lại Đền Tri Ân tại Đồi Bửu Châu để tham dự cuộc rước kiệu Thánh Thể Chúa lúc 19g30, xin mời xem hình ảnh cuộc rước kiệu tại đây: Hình Ảnh Đêm Canh Thức: Kiệu và Chầu Thánh Thể tại Đại Hội Đức Mẹ Trà Kiệu Đêm 29/5/2015

 

Xin mời xem hình ảnh đầy đủ với đung lượng lớn tại đây: 

Leave a Reply