TTTM Trà Kiệu

Hình Ảnh Đêm Canh Thức: Kiệu và Chầu Thánh Thể tại Đại Hội Đức Mẹ Trà Kiệu Đêm 29/5/2015

Lúc 19g30, cộng đoàn giáo xứ Trà Kiệu và quý khách hành hương đã cùng nhau cử hành đêm canh thức: Kiệu và Chầu Thánh Thể đến 24g00, được bắt đầu tại Đền Tri Ân dưới Đồi Bửu Châu và kết thúc tại Nhà thờ Chính của Giáo xứ Trà Kiệu. Xin mời hiệp thông cùng một số hình ảnh dưới đây:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin mời xem hình đầy đủ với dung lượng lớn tại đây:

Leave a Reply