TTTM Trà Kiệu

Khai Mạc Tháng Hoa 2014

Một nét rất đẹp mỗi khi tháng hoa lại về trên đất Mẹ Trà Kiệu là hàng đêm các giáo khóm kiệu bàn thờ đi từng nhà đọc kinh tối chung trong giáo khóm của mình. Chiều ngày 01/5, giáo xứ đã tổ chức mừng Lễ Thánh Giuse Thợ kết hợp khai mạc tháng hoa 2014, trong đó có nghi thức làm phép bàn thờ của các giáo khóm. Các bàn thờ này sẽ được kiệu nhà này sang nhà khác trong các giờ kinh tối từ nay cho đến hết tháng hoa này. Dưới đây là một số hình ảnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin mời xem hình kích thước lớn tại đây:

 

Leave a Reply