TTTM Trà Kiệu

Khóa Bồi Dưỡng Giáo Lý Tại Giáo Xứ Trà Kiệu Từ Ngày 21 – 23/7

Nhằm nâng cao chuyên môn về Giáo lý và kỹ năng sinh hoạt cho đội ngũ giáo lý viên trong giáo hạt Trà Kiệu, cha quản hạt và các cha trong hạt Trà Kiệu đã tổ chức một khóa bồi dưỡng giáo lý từ ngày 21 – 23/7 tại giáo xứ Trà Kiệu cho các giáo lý viên, cũng như một số em đã hoàn thành lớp Tuyên xưng đức tin có ước muốn giúp đỡ giáo xứ trong việc giảng dạy giáo lý cho trẻ nhỏ.

Khóa bồi dưỡng đã thu hút hơn 40 thành viên đến từ các giáo xứ, cùng với đội ngũ giảng viên là các cha, thầy, sơ, anh chị huynh trưởng đầy kinh nghiệm trong việc dạy giáo lý và sinh hoạt. Xin được giới thiệu một số hình ảnh và chương trình học:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin mời xem hình đầy đủ với dung lượng lớn tại đây:

Leave a Reply