TTTM Trà Kiệu

Hoàn Thành Bờ Kè Thứ V: Cám Ơn Bà Con Giáo Khóm Bắc

Như một nỗ lực để chào mừng kỷ niệm 129 Đức Mẹ Hiện ra tại Trà Kiệu (10&11/9/1885 – 10&11/9/2010), bờ kè thứ V đã được hoàn thành hôm 9/9/2014 với sự đóng góp công sức của bà con giáo khóm Bắc. Một lần nữa xin cám ơn những tấm lòng hảo tâm va cách riêng bà con Giáo khóm Bắc.

Xin mời xem vài hình ảnh dưới đây:

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin mời xem hình đầy đủ và kích cỡ lớn tại đây:

 

Leave a Reply