Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Bổn mạng Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ và ca đoàn Tử Đạo

Hòa chung niềm vui với Giáo Hội Việt Nam, hôm nay: 25/11/2019, cộng đoàn giáo xứ Trung Tâm Thánh Mẫu tề tựu nơi linh đài Bửu Châu để cùng với cha quản xứ Gioan hiệp dâng Thánh lễ mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cũng là bổn mạng của Hội Đồng Mục Vụ (HĐMV) giáo xứ và của ca đoàn Tử Đạo (hay còn gọi là ca đoàn già).

Mở đầu Thánh lễ, cha Gioan mời gọi cộng đoàn phụng vụ cùng hiệp ý với ngài để cầu nguyện cách đặc biệt cho quý chức trong giáo xứ, các giáo khóm, giáo họ và ca đoàn Tử đạo vì đã cộng tác với vị mục tử của mình trong việc phục vụ và xây dựng giáo xứ nhà trong suốt thời gian qua, cũng như trong thời gian sắp đến.

Sau phần công bố Lời Chúa trong Tin Mừng Luca (Lc 9, 23-26), cha Gioan đã dẫn lại những tấm gương anh hùng của các Thánh Tử Đạo: dẫu chịu nhiều cực hình đau đớn hay những lời dụ dỗ ngon ngọt để đổi lấy danh vọng, địa vị, tiền của… nhưng các ngài vẫn đặt trọn niềm tin vào Đức Kitô, chấp nhận hy sinh mạng sống để thuộc trọn về Thiên Chúa. Bởi các ngài luôn tâm niệm: ‘Niềm vinh dự của tôi là thập giá Đức Giêsu Kitô’ (x Gal 6,14), dẫu đó là ‘sự điền rồ trong mắt người đời, nhưng là vinh quang của Thiên Chúa’ (1 Cr 1,18). Là con cháu của các ngài, chúng ta có quyền tự hào về những trang sử hào hùng, oanh liệt đó, nhưng niềm tự hào đó chẳng là gì cả nếu chúng ta không tiếp nối đời sống đức tin kiêu hùng của cha ông bằng đời sống đức tin rõ nét với những việc: tôn thờ Thiên Chúa, chu toàn bổn phận, sống lẽ công bằng, chịu nhịn nhục để yêu thương và tha thứ cho anh chị em mình…. Mỗi người chúng ta phải sống đời sống chứng tá nhiệt thành để có thể mời gọi người khác nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng quyền năng và giàu lòng thương xót, để từ đó họ tin và đáp trả lại lời mời gọi mà Đức Kitô hằng tha thiết: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc  9,23). Xin Chúa nâng đỡ đức tin của mỗi người để luôn tin tưởng vào Ngài trong mọi sự bởi Chúa đã nói: “Ơn ta đủ cho con” (2 Cr 12,9).

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Gioan lần nữa chúc mừng quý chức trong HĐMV giáo xứ, các giáo khóm, giáo họ và ca đoàn Tử đạo. Ngài ghi nhận công khó của quý chức và quý ca viên đã cộng tác cùng với ngài trong những cách thế của mình để cùng xây dựng giáo xứ. Ngài cảm ơn quý chức, quý ca viên và cũng không quên cảm ơn đến hậu phương của những thành phần này đã tạo điều kiện, khuyến khích, hỗ trợ để quý chức, quý ca viên chu toàn bổn phận của mình.

Đáp lời cha quản xứ, vị đại diện HĐMV ngỏ lời cảm ơn đến cha Gioan, quý sơ 2 dòng, cộng đoàn phụng vụ đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho quý chức và quý ca viên hôm nay. Ông không quên cảm ơn cha Gioan đã tổ chức dịp tĩnh tâm HĐMV các giáo xứ trong giáo hạt ngày hôm qua để giúp cho quý chức chuẩn bị tâm tình mừng lễ quan thầy, cũng như giúp cho quý chức nhận thấy những hạn chế của mình trong việc xây dựng giáo xứ. Ông cũng xin quý cha, quý sơ và quý cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện, hướng dẫn, nâng đỡ để HĐMV có thể chu toàn bổn phận của mình cách tốt nhất.

Nguyện xin các Thánh Tử Đạo Việt Nam tuôn đổ muôn ơn lành trên quý chức, quý ca viên và trên con cháu của các ngài để mỗi người, ở mỗi đấng bậc khác nhau biết can đảm sống niềm tin của mình và biết cộng tác với các đấng chủ chăn để hiệp nhất xây dựng giáo hội lớn mạnh như lòng Chúa mong ước. Amen.

Trà Kiệu, 25/11/2019

Hình: Photo Thông, Tin: Ephrem Huy

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.

Leave a Reply