Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Bổn mạng giáo khóm Bắc, 07/10/2022

Hòa cùng niềm vui với Giáo Hội hoàn vũ, cộng đoàn dân Chúa xứ Trà cùng nhau tề tựu bên vị chủ chăn của mình để hiệp dâng Thánh Lễ mừng kính lễ Đức Mẹ Mân Côi và cũng là bổn mạng của giáo khóm Bắc.

Xuyên suốt Thánh lễ, cha Simon mong ước mỗi người hãy biết tận dụng chuỗi mân côi làm vũ khí chiến đấu với 3 thù, hầu mai sau được hưởng vinh phúc Thiên Đàng cùng với Mẹ Maria.

Xin được chia sẻ vài hình ảnh để mọi người cùng hiệp thông, cầu nguyện cho giáo khóm Bắc trong dịp đặc biệt này.

Trà Kiệu, 07/10/2022

Photo Thông

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.

Leave a Reply