Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Lễ Truyền Tin, bổn mạng ca đoàn Truyền Tin và giáo họ Phú Nham

Được hình thành từ thời Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri làm quản xứ Trà Kiệu và từ đó đến nay, ca đoàn Truyền Tin đã luôn cộng tác cùng với các cha quản xứ, Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ bằng giọng ca, tiếng hát của mình trong bất kỳ dịp lễ nào được phân công, đặc biệt là các Thánh lễ chiều thứ 7 trên đồi Mẹ. Hôm nay, hòa cùng niềm vui với Giáo Hội hoàn vũ, cộng đoàn phụng vụ cùng tề tựu nơi linh đài Bửu Châu để mừng kính lễ Truyền Tin và cũng là bổn mạng của ca đoàn  Truyền Tin giáo xứ. Nguyện xin Chúa thương chúc lành cho tất cả anh chị trong ca đoàn, cũng như soeur ca trưởng luôn tràn đầy ơn Chúa để luôn dấn thân phục vụ Giáo Hội, giáo xứ bằng lời ca, tiếng hát và bằng cả đời sống chứng nhân của mình. Cũng không quên xin chúc mừng bổn mạng giáo họ Phú Nham trong ngày lễ hôm nay.

Xin được chia sẻ vài hình ảnh trong Thánh lễ sáng nay để mọi người cùng hiệp thông và cầu nguyện cho ca đoàn Truyền Tin, cũng như giáo họ Phú Nham.

Trà Kiệu, 25/3/2019

Photo Thông

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.

Leave a Reply