Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Lễ Truyền Tin – Bổn mạng giáo họ Phú Nham & ca đoàn Truyền Tin, 25/3/2022

Hòa cùng niềm vui với Giáo Hội hoàn vũ, chiều hôm nay – 25/3/2022, bà con giáo dân trong giáo họ Phú Nham cùng nhau tề tựu nơi nhà nguyện của mình để cùng với cha chủ tế Simon dâng Thánh lễ mừng bổn mạng giáo họ hôm nay – Lễ Truyền Tin.

Mở đầu Thánh lễ, cha Simon chia sẻ về ý nghĩa của Lễ Truyền Tin nhằm kính nhớ mầu nhiệm Nhập thể với mẫu gương về sự vâng phục của Đức Ki-tô, Ngôi Hai Thiên Chúa với Thiên Chúa Cha, vâng lời đến nỗi bằng lòng chịu chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Bên cạnh sự vâng phục của Chúa Giê-su, chúng ta cũng chiêm ngắm sự vâng phục tuyệt vời của Đức Maria – Mẹ của Chúa Con Chí Thánh. Qua đó, xin cho mỗi người biết noi gương Chúa, Mẹ để tham gia, cộng tác với chủ chăn của mình để xây dựng giáo họ, giáo xứ phát triển. Dịp này, chúng ta hãy hiệp lòng với Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cầu nguyện cho hòa bình thế giới, đặc biệt là cho đất nước Ukraine.

Trong bài giảng của mình, cha Simon chia sẻ về gương mẫu đức tin tuyệt vời của Đức Maria khi đáp lời “Xin Vâng” trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Ngài cũng đặt câu hỏi cho mỗi người: nếu Thiên Chúa mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài, liệu chúng ta sẽ như thế nào? Từ đó, mời gọi mỗi người hãy mở lòng mình để Chúa ngự vào và với sự vâng phục, cộng tác của mình, ước mong mỗi người sẽ mang Chúa Giê-su đến với hàng xóm, với những người xung quanh.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, vị đại diện giáo họ ngỏ lời cảm ơn đến cha Simon đã luôn quan tâm đến giáo họ, đặc biệt là tạo điều kiện để giáo họ đọc kinh mỗi tối thứ Bảy, gẫm đàng Thánh giá mỗi thứ Tư, dâng Thánh lễ mỗi chiều thứ Năm… Cha cũng đã tạo điều kiện để xây dựng 2 đoàn thể Gia Trưởng và Hiền Mẫu và ngày hôm nay cũng là ngày ra mắt giới Hiền Mẫu nơi giáo họ. Ông cũng ngỏ lời cảm ơn đến Hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo khóm, quý ân thân, cũng như bà con trong giáo họ đã đóng góp công sức và hiệp dâng Thánh lễ chiều nay.

Đáp từ, cha Simon cảm ơn tấm lòng nhiệt huyết của bà con giáo dân trong giáo họ vì luôn cộng tác với ngài và giáo xứ trong công việc mục vụ. Việc thành lập 2 đoàn thể Gia Trưởng và Hiền Mẫu cũng là xuất phát từ nhu cầu của giáo họ và ngài mong muốn 2 đoàn thể hãy thể hiện vai trò của mình trong đời sống đức tin của giáo họ, giáo xứ. Ngài cầu chúc mọi sự Bình An và phúc lành của Chúa tràn đầy trên mỗi gia đình trong giáo họ và không quên mời gọi giáo họ hãy cùng với giáo xứ dọn dẹp linh đài Bửu Châu vào ngày mai để có thể cử hành Thánh lễ nơi linh đài sau hơn một tuần sơn, chống thấm.

Xin được chia sẻ vài hình ảnh Thánh lễ chiều nay tại giáo họ Phú Nham và Thánh lễ sáng nay tại nhà thờ giáo xứ mừng bổn mạng của ca đoàn Truyền Tin, để hiệp thông và cầu nguyện cho ca đoàn và giáo họ.

Trà Kiệu, 25/3/2022

Ephrem Huy

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.

Leave a Reply