TTTM Trà Kiệu

THÁNG HOA 2013: “Phúc cho Mẹ vì đã tin…”

joomplu:273

GIÁO XỨ TRUNG TÂM THÁNH MẪU TRÀ KIỆU

NĂM ĐỨC TIN & NĂM THÁNH GIÁO PHẬN

THÁNG HOA 2013: “Phúc cho Mẹ vì đã tin…” Lc 1,45.

 

***

 

I. Thứ Tư / 01/05:                   Khai mạc Tháng Hoa (Mời đọc suy niệm tại đây)

                                      * Địa điểm: trước đài Mẹ (chữ M)

                                                * Thời gian: 16g30’

                                                * Đơn vị phụ trách dâng hoa: Phái Bắc

                                                * Sau khi dâng hoa, thánh lễ kính Thánh Yuse Thợ

                                                   tại đài Mẹ Thạnh Quang. Các bàn kiệu tập trung hai

                                                   hàng trước đài Mẹ để xông hương, làm phép sau Thánh lễ.

* Hát lễ: Ca đoàn Cêcilia.

 

II. Thứ Bảy / 04/05:      Dâng hoa: Phái Tây (Mời đọc suy niệm tại đây)

 

III. Thứ Bảy / 11/05:    Dâng hoa: Phái Đông (Mời đọc suy niệm tại đây)

 

IV. Thứ Bảy / 18/05:    Dâng hoa: Phái Nam & Phú Nham (Mời đọc suy niệm tại đây)

 

V. Thứ Bảy / 25/05:      Dâng hoa: Mẹ Công Giáo & Lộc Đông (Mời đọc suy niệm tại đây)

 

 

Một vài yêu cầu:

 

  1. Hát “live(không dùng băng đĩa) khi dâng hoa.
  2. Không sử dụng hoa nhựa, hoa giả.

 

 

 

                      Trà Kiệu, ngày 07 tháng 04 năm 2013

                                    Cha Quản xứ & HĐGX

 

 

Leave a Reply