Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Cụ Bà Anê Nguyễn Thị Thảng

 

Cụ Bà Anê Nguyễn Thị Thảng 

Giáo khóm Đông

Sinh nắm 1935

Tạ thế lúc 1g00 ngày 04/2/2015.

Thánh lễ an táng tại thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 06/2/ 2015.

An táng tại nghĩa trang cửa Hẩn.

Leave a Reply