Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Cha Simon Trương Xuân Thanh

 

Linh mục SIMON TRƯƠNG XUÂN THANH

Sinh ngày 23/9/1923 tại Giáo xứ Trà Kiệu, Giáo phận Đà Nẵng.

Thụ phong linh mục năm 1954

Nguyên là linh mục Giáo Phận Kontum

Hưu dưỡng tại Giáo xứ Chợ Đũi, Giáo Phận Sài Gòn từ năm 1975,

 đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 17giờ00 ngày 05 tháng 02 năm 2015,

tại Giáo xứ Chợ Đũi, Giáo Phận Sài Gòn

Hưởng thọ 92 tuổi.

Thánh Lễ Tiễn Biệt vào lúc 8giờ00 Thứ Bảy, ngày 07 tháng 02 năm 2015

Tại Nhà Thờ Chợ Đũi, Giáo Phận Sài Gòn

Sau đó Nghi thức hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành vào lúc 16g00

Thứ Ba, ngày 10.02.2015 tại Nhà thờ Giáo xứ Trà Kiệu, Giáo phận Đà Nẵng,

sau đó sẽ được an nghỉ tại Vườn Nghĩa, Giáo xứ Trà Kiệu.

 

 Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Cha Cố Simon.

Leave a Reply