Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Giuse Nguyễn Thường Vinh (Chín)

Giuse Nguyễn Thường Vinh (Chín)

Sinh năm 1947
Giáo khóm Bắc
Từ trần lúc 14g30 ngày 07/9/2018
Thánh lễ an táng tại thánh đường Trà Kiệu lúc 14g30 ngày 09/9/2018
An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẩn.

Leave a Reply