Giáo Phận Đà Nẵng Thành Kính Phân Ưu Tin Tức

Tin Buồn: Linh Mục Antôn Nguyễn Trường Thăng

TIN BUỒN

LINH MỤC ANTÔN NGUYỄN TRƯỜNG THĂNG


Nguyên quản xứ Trà Kiệu, 1975 – 1989
– Đóng góp, xây dựng lại quê hương sau chiến tranh với các công trình như thủy điện Duy Sơn, đường xá xung quanh giáo xứ…
– Kết nối tình làng nghĩa xóm, xóa bỏ những nghi kỵ, mặc cảm giữa các bên lương và giáo.
– Đón nhận cộng đoàn nữ tu dòng Thánh Phao-lô đến mục vụ, cũng như các thầy Đại chủng viện đến sinh hoạt, mục vụ.
– Đón nhận Đức Cha Tiên Khởi Giáo Phận về an dưỡng và an táng tại giáo xứ.
– Tái lập việc hành hương và cung nghinh Đức Mẹ Trà Kiệu sau những năm dài không được phép.
– Cho phép thành lập ca đoàn Tử Đạo để phục vụ cùng với các ca đoàn sẵn có trong giáo xứ.
– Cầu nối cho những ai quan tâm đến lịch sử văn hóa Chiêm Thành, cùng với bộ sưu tập khảo cổ liên quan.
– Xây dựng đời sống đạo ngày càng thăng tiến hơn cho giáo dân.

Xin mọi người hiệp ý cầu cho cha Antôn sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa qua sự chuyển của Mẹ Trà Kiệu.

Leave a Reply