Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Ysave Hồ Thị Xiếu

 

Ysave Hồ Thị Xiếu (bà Thiên)

Giáo khóm Bắc

Sinh năm 1936

Tạ thế lúc 14g00  ngày 12/02/2015

Thánh lễ an táng tại Thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 14/02/2015

An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẩn

Leave a Reply