Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 11 – 17/4/2021

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU

THÔNG BÁO

Các sinh hoạt của Giáo xứ trong tuần

(Chúa Nhật, 11.4.2021 – Thứ bảy, 17.4.2021)

I. Phụng Vụ:

        Thánh Lễ trong tuần bình thường.

II. Sinh hoạt:

1. Đóng góp công trình Mẹ, Giáo xứ chân thành cám ơn:

        + Hưởng Hoàng Châu: 50.000 đ

        + V/c Hương + Linh – Phái Tây: 1.000.000 đ

        + Một người – Lộc Đông: 1.000.000 đ

        + Một người – Phái Nam: 2.000.000 đ

        + Chị Nở: 2.000.000 đ

        + Một người – Phái Đông: 1.000.000 đ

        + Một người ở xa: 12.500.000 đ

        + Một người – Sài Gòn: 500.000 đ

                                                             Trà Kiệu, ngày 11  tháng 4 năm 2021

                                                                              Linh mục Quản xứ

                                                                         Simon Hứa Thanh Tuyên

Leave a Reply