Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Matta Đặng Thị Mực

Matta Đặng Thị Mực

(bà Mô)

Giáo khóm Đông.

Sinh năm 1920.

Từ trần lúc 11g30 ngày 27/8/ 2017.

Thánh lễ an táng tại thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 29/8/2017.

An nghỉ tại nghĩa trang Đồng Quảng

Leave a Reply