Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Phanxicô Xavie Nguyễn Đình Tạo

PHANXICO XAVIE NGUYỄN ĐÌNH TẠO

(Con ông Nguyễn Đình Xinh)

Sinh năm 1959 Giáo khóm Đông.

Từ trần lúc 7h00 ngày 29/10/2017.

Thánh lễ an táng lúc 14g00 ngày 31/10/2017 tại thánh đường Trà Kiệu.

An nghỉ tại nghĩa trang Đồng Quảng.

Leave a Reply