Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Philipphê Nguyễn Quang Ngoan

Philipphê Nguyễn Quang Ngoan (con ông Nguyễn Quang Hỷ, xóm Thành)

Giáo khóm Nam Sinh năm 1956

Tạ thế lúc 22g00 ngày 6/2/2016

Thánh lễ an táng tại Thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 8/2/2016

An nghỉ tại nghĩa trang Cử Hẩn.

Leave a Reply