Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Têrêsa Đoàn Thị Phái

Têrêsa Đoàn Thị Phái.
Giáo khóm Đông.
Sinh năm 1935.
Từ trần lúc 02g30 ngày 01/3/2020.
Thánh lễ an táng tại thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 03/3/2020.
An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẩn.

Leave a Reply