Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thánh lễ thứ Năm đầu tháng 3/2020 và Chầu Thánh Thể.

Như thông lệ, chiều thứ Năm đầu tháng, đoàn chiên xứ Trà cùng quây quần bên vị chủ chăn của mình để hiệp dâng Thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Thể và tham dự các giờ chầu Thánh Thể sau đó cho đến hết 22h00 cùng ngày.

Xin được chia sẻ vài tâm tình và những hình ảnh của ngày này để mọi người cùng hiệp thông:

TA ở đó, vẫn chờ con quay bước.
Vẫn mong con biết hối lỗi quay về.
Dẫu tội con có nặng nề đến mấy,
Đến với TA, TA xoá hết lỗi lầm.

TA ở đó, còn con ở đâu thế?
Có thăm TA, mỗi khi con rỗi giờ.
TA ở đó, hằng chờ con đến viếng,
Con ở đâu, TA mòn mỏi đợi chờ…

Ephrem Huy

Trà Kiệu, 05/3/2020

Leave a Reply