Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Giới trẻ cử hành giờ cầu nguyện cho đại dịch sớm chấm dứt, 01/3/2020.

Trong mùa Chay Thánh này, giữa bối cảnh cả thế giới đang gồng mình với cơn dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành, mỗi ban ngành, đoàn thể trong giáo xứ với cách thế riêng của mình đã có những cử hành đạo đức khác nhau để cầu nguyện cho dịch bệnh sớm được dập tắt.

Với Giới Trẻ giáo xứ, các bạn đã dành một giờ trên linh đài Bửu Châu để cùng với Mẹ Hiền Yêu Dấu của mình, tha thiết cầu xin Thiên Chúa dủ lòng thương xót cho cơn dịch bệnh sớm chấm dứt.

Xin được chia sẻ những hình ảnh của buổi cầu nguyện này để mọi người cười cùng hiệp thông.

Trà Kiệu, 01/3/2020

Ephrem Huy

Leave a Reply