Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Têrêxa Trương Thị Chinh

Bà TÊRÊXA  TRƯƠNG THỊ CHINH

(vợ ông HOÀNG TÝ )

Giáo khóm Tây
Sinh năm 1943
Từ trần lúc 06g00 ngày 09/ 01 /2018
Thánh lễ an táng lúc 14g00 ngày 12/01/2018 tại thánh đường Trà Kiệu
An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẫn

Leave a Reply