Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Viếng và Dâng Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Cha Anton Nguyễn Trường Thăng 09/01/2017

Cộng đoàn Giáo xứ Trà Kiệu do cha Quản xứ dẫn đầu đã viếng và dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Cha Anton Nguyễn Trường Thăng, nguyên quản xứ Trà Kiệu, 1975 – 1989. Cùng đồng tế với Cha Quản Xứ, còn có 02 Cha con cái Trà Kiệu, Cha Phil. Trương Văn Long và Cha Giuse Nguyễn Thanh Tùng lúc 14g00, ngày 09/01/2017.

Hình ảnh:
Vu Ha Minh Thang
BTT GX CT ĐN

Leave a Reply