Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thánh lễ mừng bổn mạng giáo khóm Bắc – Chân Phước An-rê Phú Yên, 24/7/2020

Chiều hôm nay, 24/7/2020, cộng đoàn dân Chúa cùng nhau tề tựu nơi lễ đài Thạnh Quang để cùng với giáo khóm Bắc hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Chân Phước An-rê Phú Yên – Bổn mạng của giáo khóm. Sau khi đoàn rước cùng với quý cha niệm hương trước tượng Chân Phước An-rê, cha chủ tế An-tôn ngỏ lời mừng lễ đến giáo khóm Bắc và cầu chúc cho mỗi người biết sống theo gương Chân Phước An-rê: Giữ nghĩa cùng Chúa Giê-su cho đến hết hơi, cho đến trọn đời, hầu được Chúa chúc phúc như Á Thánh vậy. Thánh lễ được hiệp dâng với ý nguyện: cầu Bình An cho giáo khóm Bắc và cầu cho những linh hồn trong giáo khóm mau được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Trong bài giảng của mình, cha giảng lễ Giuse chia sẻ về Tình Yêu mà Chúa Giê-su rao giảng và thực thi: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hi sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”, để từ đó nhấn mạnh đến 02 lời mời gọi: (1)   “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta”; (2) “ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, sẽ được sống”. Từ đó, cha Giuse mong muốn mỗi người hãy: (i) biết từ bỏ chính mình, sẵn sàng buông bỏ những quyến rũ thế gian để vâng phục và hoàn toàn thuộc về Chúa; (ii) liều mất mạng sống mình vì Chúa, biết xóa đi cái tôi của mình để được Chúa biến đổi hầu đem lại hoa quả tốt đẹp cho tha nhân và được hưởng hạnh phúc cùng Chúa trên Thiên Đàng như Chân Phước An-rê.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, vị đại diện giáo khóm đã có đôi lời cảm ơn đến cha quản xứ Gioan, quý cha đồng tế, Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ, giáo khóm, quý tổ trưởng, tổ phó trong giáo khóm, quý ân nhân, quý bà/dì quét dọn đền Thánh, ca đoàn Tê-rê-sa, soeur phòng áo, ban lễ sinh… về những điều tốt đẹp mà mỗi đấng bậc, ban ngành đoàn thể đã làm cho giáo khóm, nhất trong Thánh lễ hôm nay. Sau đó, cha chủ tế An-tôn lần nữa thay mặt cho cha quản xứ Gioan, cha đồng tế Giuse và cộng đoàn dân Chúa mừng lễ bổn mạng giáo khóm và cầu chúc cho mỗi gia đình, mỗi tổ đọc kinh trong giáo khóm luôn sống tinh thần hiệp thông để xây dựng giáo khóm, giáo xứ ngày càng thăng tiến hơn nữa.

Nguyện xin Chân Phước An-rê Phú Yên cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người trong giáo xứ luôn biết sống hết mình vì đạo Chúa như ngài đã từng, để từ đó lướt thắng được những cám dỗ của thế gian mà phụng sự Chúa và Giáo Hội cho đến hết hơi, cho đến trọn đời. Amen.

Trà Kiệu, 24/7/2020

Ephrem Huy

Leave a Reply