Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thánh lễ mừng kính Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, bổn mạng giáo xứ, 12/6/2021.

Sáng sớm hôm nay thật là một thời khắc đặc biệt với cộng đoàn dân Chúa đất Mẹ Trà Kiệu, bởi hôm nay chính là ngày mà giáo xứ hân hoan mừng kính lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria, là ngày lễ bổn mạng của giáo xứ.

Khi đoàn rước đã yên vị trong ngôi thánh đường thân yêu, cha chủ tế Simon gợi mở về tình yêu dâng hiến của Đức Maria một cách hoàn toàn tự do để Thiên Chúa toàn quyền sử dụng. Trong ngày mừng lễ bổn mạng hôm nay, xin Mẹ nâng đỡ mỗi người chúng ta luôn biết hướng về Chúa và tha nhân; xin Mẹ cảm hóa trái tim của chúng ta trở nên thánh thiện hơn và hiệp nhất nên một để xây dựng giáo xứ ngày càng thăng tiến.

Sau phần công bố Lời Chúa từ thầy phó tế Gia-cô-bê, cha Simon nhắc nhớ cộng đoàn phụng vụ: nếu ngày hôm qua chúng ta kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giê-su là dấu chỉ Tình Yêu vô hạn của Thiên Chúa dành cho con người, thì hôm nay chúng ta kính nhớ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, kính nhớ tình yêu nhưng không của Mẹ dành cho Thiên Chúa, cho Đức Ki-tô, con yêu dấu của Mẹ và cho chính mỗi người chúng ta nữa. Khi xưa Đức Giê-su đã trao phó Thánh Gioan cho Mẹ, cũng có nghĩa là Ngài trao phó mỗi người chúng ta cho Mẹ. Dẫu chúng ta có tội lỗi thế nào, Mẹ vẫn luôn đón nhận tất cả trong tình thương của Mẹ như Mẹ đã từng dành tình yêu đó cho Đức Ki-tô. Giữa một thế giới đầy tội lỗi, Mẹ vẫn luôn đồng hành, che chở chúng ta. Bởi vậy, hãy khiêm nhường, năng chạy đến với Mẫu Tâm để thấm nhuần tình yêu mà Đức Mẹ đã dành cho mỗi người chúng ta, từ đó mở lòng, biết sống yêu thương, quảng đại với mọi người, nhất là những người yếu thế. Hãy siêng năng chạy đến với Mẹ để được Mẹ an ủi mà thực hiện những lệnh truyền Mẹ đã dạy: (i) ăn năn đền tội và cải thiện đời sống; (ii) tôn sùng Mẫu Tâm và (iii) lần hạt Mân Côi.

Thánh lễ kết thúc trong tâm tình phó thác nơi Mẹ tất cả những lo toan, vất vả của cuộc sống, để rồi từ đây mỗi người được Mẹ nâng đỡ, hướng dẫn hầu trở nên dấu chỉ tình yêu của Chúa và Mẹ Maria nơi đời sống thường ngày.

Ephrem Huy

Trà Kiệu, 12/6/2021

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:418505371094'.

Leave a Reply