Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thánh lễ tạ ơn mừng tân linh mục Giuse Nguyễn Thanh Tùng, 20/6/2020.

Sau khi lãnh nhận bí tích Truyền Chức Thánh do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân – Giám Mục Giáo Phận Đà Nẵng chủ sự tại nhà thờ Chính Tòa vào sáng sớm ngày 19/6/2020, tân linh mục Giuse Nguyễn Thanh Tùng đã về lại quê cha đất tổ để dâng Thánh lễ tạ ơn cùng với Mẹ Trà Kiệu và cộng đoàn thân yêu của mình.

Xin được chia sẻ video Thánh lễ tạ ơn, một vài hình ảnh trong Thánh lễ và xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho ngài trong hành trình tận hiến.

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.

Leave a Reply