IMG_4068.JPG - 79.07 kb
TTTM Trà Kiệu

Giáo Xứ TTTM Trà Kiệu Cử Đêm Vọng Phục Sinh 26/3/2016

Thứ Bảy Tuần Thánh được tiếp tục với với Lễ Đèn Ba từ 04h30 gồm các gẫm:

–          Gẫm thứ mười một: ban đại diện giáo khóm Nam.

–          Gẫm thứ mười hai: ban đại diện giáo họ Phú Nham.

–          Gẫm thứ mười ba: Hội Legio Mariae.

–          Gẫm thứ mười bốn: Hội Phan Sinh.

–          Gẫm thứ mười lăm: Gia đình ơn gọi.

Đến 19h30, cộng đoàn phụng vụ cùng tham dự đêm Canh thức mừng Chúa Phục Sinh: tưởng niệm Chúa Ki-tô chết và sống lại. Đêm nay là đêm hồng phúc, vì là đêm kỷ niệm việc dân Do Thái được giải thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập. Đối với chúng ta cũng là đêm hồng phúc, vì kỷ niệm Chúa Giê-su chiến thắng thần chết và Phục Sinh. Đêm nay là đêm đợi chờ vì dân Do Thái xưa đã trông đợi Thiên Chúa đến giải thoát họ. Cũng vậy trong đêm canh thức này, chúng ta mong đợi Chúa Ki-tô đến giải thoát chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi, mong chờ Chúa đốt nóng lòng chúng ta tin vào Chúa Phục Sinh và mong đợi ngày Cánh Chung. Đêm nay còn là đêm mầu nhiệm siêu linh vì Chúa Ki-tô hiện diện qua dấu chỉ các Bí tích. Đó đó, chúng ta cần nhận ra Chúa bằng con mắt đức Tin.

Lễ nghi được bắt đầu với phần Ca tụng ánh sáng gồm: (i) làm phép Lửa Mới và nến Phục Sinh: tượng trưng cho Chúa Ki-tô – Ánh Sáng nhân loại; (ii) công bố Tin Mừng Phục Sinh.

Tiếp đến là phần đọc sách Thánh với 3 bài đọc trong sách Sáng thế, Xuất hành và Isaia để nghe lại lịch sử dân Do Thái xưa, cũng là lịch sử của Giáo hội và là lịch sử đời sống của mỗi người chúng ta.

Sau phần phụng vụ Lời Chúa, cộng đoàn tuyên lại lời hứa rửa tội. Với nghi thức này, Giáo hội nhắc nhớ chúng ta rằng: hãy chết cho tội lội, cho ích kỷ, cho những gì làm ta xa cách Chúa, để luôn sống xứng đáng thân phận làm con Chúa và con Giáo Hội.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ là lời chúc mừng đại lễ Phục Sinh của cha quản xứ. Xin cùng hiệp thông với một số hình ảnh bên dưới:

IMG_4068.JPG - 79.07 kb

 

IMG_4697.JPG - 159.31 kb

 

IMG_4699.JPG - 164 kb

 

IMG_4704.JPG - 184.65 kb

 

IMG_4706.JPG - 209.74 kb

 

IMG_4720.JPG - 193.02 kb

 

IMG_4721.JPG - 223.25 kb

 

IMG_4723.JPG - 175.9 kb

 

IMG_4726.JPG - 235.66 kb

 

IMG_4729.JPG - 213.47 kb

 

IMG_4754.JPG - 193.05 kb

 

IMG_4762.JPG - 212.81 kb

 

IMG_4771.JPG - 204.04 kb 

 

Xin mời xem hình đầy đủ với dung lượng lớn tại đây: 

Leave a Reply