Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 02 – 08/5/2021

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU

THÔNG BÁO

Các sinh hoạt của Giáo xứ trong tuần

(Chúa Nhật, 02.5.2021 – Thứ bảy, 08.5.2021)

I. Phụng Vụ:

         1. Thánh Lễ:

         + Sáng thứ hai, 03.5.2021, lúc 04h45, Thánh Lễ tại nhà thờ núi bình thường: Thánh Philipphê và Giacôbê, Tông Đồ. Lễ kính.

         + Tuần này, Linh mục đoàn Giáo phận tĩnh tâm năm, nên từ chiều thứ hai, 03.5.2021 đến sáng thứ sáu, 07.5.2021: Tại các nhà thờ trong Giáo phận, Giáo xứ, Giáo họ, Giáo khóm và các nhà nguyện đều không có Thánh Lễ.

         + Chiều thứ sáu, 07.5.2021, lúc 17h30, Thánh Lễ tại nhà thờ chính, Lễ Hôn Phối: Phanxicô Xavier Võ Minh Kha và Lucia Trần Thị Nhớ.

         + Sáng thứ bảy, 08.5.2021, lúc 04h45, Thánh Lễ tại nhà thờ chính bình thường; Chiều lúc 16h30, tại nhà thờ núi: Lần chuỗi Mân Côi + Kinh cầu Đức Bà + dâng hoa tôn vinh Mẹ Maria – Giáo khóm Đông phụ trách và sau đó Thánh Lễ kính thánh Đaminh Saviô, Bổn mạng Lễ sinh.

         2. Tháng Hoa: Xin các Giáo họ, Giáo khóm, các Tổ đọc kinh, các Hội đoàn, Đoàn thể và các Ban nghành đón nhận sự phân công của Thường vụ Giáo xứ và tổ chức các Thánh Lễ, các Giờ kinh nguyện, dâng hoa trong tinh thần đạo đức và sốt mến. Đồng thời tham gia chuẩn bị các công tác cho Tháng Hoa và đặc biệt Đại hội Hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu 2021 một cách tích cực.

         + Lúc 12h00 trưa đọc kinh tại nhà thờ núi và lúc 19h30 tối đọc kinh tại các gia đình. Trong các giờ kinh nguyện này xin sắp xếp chương trình có “Lời nguyện trong cơn dịch bệnh”. Xin cộng đoàn tích cực tham dự để tôn vinh Mẹ và hiệp nhất với nhau.

II. Sinh hoạt:

1. Đóng góp công trình Mẹ, Giáo xứ chân thành cám ơn:

+ Các con Tuấn + Vân – Phái Bắc: 30.000.000 đ

+ Một người – Phái Tây: 7.200.000 đ

+ Một người – Phái Nam: 1.000.000 đ

+ Một người: 2.000.000 đ

+ Gia đình Lanh Năm – Phái Đông: 23.000.000 đ

+ Gia đình Đoan + Thuy: 1.000.000 đ

                                                            Trà Kiệu, ngày 02  tháng 5 năm 2021

                                                                              Linh mục Quản xứ

                                                                         Simon Hứa Thanh Tuyên

Leave a Reply