Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 05 – 12/8/2018

  GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU 
                          

THÔNG BÁO

<<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>>

(Chúa Nhật, 05/8 – Chúa Nhật, 12/8/2018)

I. PHỤNG VỤ

  1. Thứ hai, ngày 06/8, lễ Chúa Hiển Dung và Thứ sáu, ngày 10/8, lễ thánh Lôrenxô, phó tế tử đạo lễ kính, Anh chị em nhớ giữ lễ.
  2. Chiều thứ sáu tuần này, đi Đàng Thánh Giá tại nhà thờ núi, sau đó Thánh lễ tại đồi Canvê.
  3. Trong tuần này, Chiêm Sơn vẫn lễ chiều thứ tư.

II. SINH HOẠT.

  1. Thời gian này là mùa khách hành hương, xin anh chị em không buôn bán, chạy xe thồ trong khu vực nhà thờ.
  2. Tiền quả ngày Chúa Nhật hôm nay, dành cho việc đóng góp xây dựng nhà Chúa giáo xứ An Ngãi  Đông, xin anh chị em rộng tay
  3. Đóng góp cho công trình nhà thờ Núi, giáo xứ xin cảm ơn:
    • Đội Kèn Tây: Mười triệu đồng (10,000,000 VNĐ)

 

Trà Kiệu, ngày 04 tháng 8 năm 2018

Cha Quản Xứ

Gioan Nguyễn Văn Hoàng

 

Leave a Reply