Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 06 – 12/6/2021

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU

THÔNG BÁO

Các sinh hoạt của Giáo xứ trong tuần

(Chúa Nhật, 06.6.2021 – Thứ bảy, 12.6.2021)

I. PHỤNG VỤ:

1. Thánh Lễ trong tuần:

         – Thứ năm, 10.6.2021, lúc 17h30: Thánh Lễ tại Nhà nguyện Thánh Thể và Nhà nguyện Phú Nham.

         – Thứ sáu, 11.6.2021, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Lễ trọng:

                  + Lúc 04h45 sáng: Thánh Lễ tại Linh Đài Mẹ;

                  + Lúc 05h00 sáng: Thánh Lễ tại Nhà thờ Chiêm Sơn;

                  + Lúc 17h30 chiều: Thánh Lễ tại Nhà thờ Giáo xứ, Bổn mạng Gia đình Liên Minh Thánh Tâm. Cộng đoàn tham dự Thánh Lễ hiệp ý cầu nguyện.

         – Sáng thứ bảy, 12.6.2021, lúc 04h45, Thánh Lễ Bổn mạng Giáo xứ: Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria. Ban Phụng Vụ chuẩn bị các nghi lễ. Xin cộng đoàn tham dự Thánh Lễ hiệp ý cầu nguyện.

2. Thứ năm, tuần này, 10.6.2021: Quý cha giải tội và trao Mình Thánh Chúa cho người già và bệnh nhân.

3. Chúa Nhật tới, Chúa Nhật X Thường Niên B, 13.6.2021, trong Thánh Lễ nhất có nghi thức tuyến hứa sống đạo và trao chứng chỉ kết thúc chương trình giáo lý phổ thông. Các em tập nghi thức và tĩnh tâm.

II. SINH HOẠT:

1. Khi tham dự các cử hành Phụng Vụ: Cộng đoàn tuyệt đối sát khuẩn tay và đeo khẩu trang.

2. Các lớp Giáo lý Dự tòng và Hôn nhân: Tuần này, bắt đầu đi học trở lại theo thời biểu như cũ.

3. Giáo xứ chân thành cám ơn những đóng góp sau đây:

* Công trình Mẹ: Đinh Văn Khương – Hoa Kỳ: 100 USD; Một người: 1.000.000 đ; Một người – Phái Bắc: 1.000.000 đ

* Bế mạc Tháng Hoa 2021: Chị Ngọc – Đà Nẵng: 5.000.000 đ; Một người – Phái Bắc: 1.000.000 đ; Anh Quốc – Phái Bắc: 1.000.000 đ; Chị Vân – Sài Gòn: 2.000.000 đ; Chị Tuyết Mai: 2.000.000 đ; Cúc – Duy Trinh: 3.000.000 đ; Chị Duyên – Hoa Kỳ: 100 USD.

* Đèn led: Một người: 100 USD; Một người: 100 USD.

                                                                              Trà Kiệu, ngày 06  tháng 6 năm 2021

                                                                                              Linh mục Quản xứ

                                                                                        Simon Hứa Thanh Tuyên

Leave a Reply