Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 09 – 16/12/2018

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU

THÔNG BÁO

<<v/v các sinh hoạt trong giáo xứ>>
(Chúa Nhật 09/12 – Chúa Nhật, 16/12 /2018)

I. PHỤNG VỤ
1/ Bà Cố Têrêxa Nguyễn Thị Truyện, thân mẫu của Cha Phaolô Hồ Quang Phúc, nguyên phó xứ Trà Kiệu đã qua đời. Thánh lễ an táng lúc 09h00, thứ hai, ngày 10/12/2018, tại nhà nguyện giáo họ Thái Đông, giáo xứ Bình Phong. Trong tinh thần hiệp thông và biết ơn, xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho bà Cố Têrêxa.
2/ Trong tuần này, sám hối mùa Vọng, các Cha trong hạt Trà kiệu sẽ bắt đầu đi giải tội các xứ. Trà Kiệu, các Cha sẽ ngồi tòa ngày thứ ba, 11/12/2018. Buổi sáng, từ 09 giờ – 11 giờ. Buổi chiều từ 15 giờ – 16 giờ 30. Anh chị em cố gắng tham dự giờ tĩnh tâm trước khi xưng tội.

II. SINH HOẠT
1/ Dòng Phaolô có sự thay đổi nhận sự. Bà Nhất Maria Nguyễn Thị Hồng sau hơn 06 năm làm việc tại Trà Kiệu nay được thuyên chuyển về làm bà Nhất cộng đoàn Thanh Đức. Nhà Dòng cũng kịp thời đưa Sr Matta Diệu Lan về thay. Xin anh chị em cầu nguyện cho quý Sr có liên hệ.
2/ Chỉ còn hai tuần nữa sẽ là Lễ Giáng Sinh, xin các ban ngành đoàn thể đã được phân công công tác xin tiến hành sớm. Riêng việc làm hang đá xin bắt đầu từ sáng thứ hai ngày 10/12 này.
3/ Việc quyên góp cho việc tổ chức Lễ Giáng Sinh, giáo xứ sẽ gửi phong bì đến từng gia đình. Sau đó, xin anh chị em nộp lại cho ban đại diện giáo khóm giáo họ, chậm nhất là Chúa Nhật tuần sau, 16/12/2018. Mong anh chị em rộng tay.
4/ Đóng góp công trình Mẹ, giáo xứ xin cảm ơn.
– Một người/ Phái Đông: Năm trăm ngàn đồng (500.000 VNĐ)
– Bà Cố Nhàn/ Phái Bắc: Một triệu đồng (01.000.000 VNĐ)
– Một người/ Phái Tây: Năm trăm ngàn đồng (500.000 VNĐ)

Trà Kiệu, ngày 08 tháng 12 năm 2018
Cha Quản Xứ
Gioan. Nguyễn Văn Hoàng

Leave a Reply