Chia Sẻ Suy Niệm

Bài giảng đầu tiên của thầy tân phó tế Giuse nơi linh đài Bửu Châu, 20/01/2020

Có thể nói đây là bài giảng đầu tiên của thầy Giuse sau khi lãnh nhận hồng ân Phó tế hôm 18/01/2020 tại nhà thờ Chính…

Posted by Linh Địa Trà Kiệu on Sunday, 19 January 2020
Bài giảng đầu tiên của thầy phó tế Giuse nơi linh đài Bửu Châu, 20/01/2020

Có thể nói đây là bài giảng đầu tiên của thầy Giuse sau khi lãnh nhận hồng ân Phó tế hôm 18/01/2020 tại nhà thờ Chính Tòa.
Xin mọi người cùng lắng nghe và suy ngẫm Lời Chúa cùng với thầy Giuse.
Nguyện xin Đức Kitô luôn là Niềm Vui Bất Diệt luôn ở cùng thầy và anh chị em.

Leave a Reply