Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 15/10-22/10/2017

 GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                    

THÔNG BÁO

<< V/v các sinh hoạt trong giáo xứ >>

(Chúa Nhật, 15/10 – Chúa Nhật 22/10/2017)

I. Phụng Vụ

1/ Trong tuần này, tối thứ ba lễ tại Chiêm Sơn.

2/ Trong tuần này thứ tư, lễ thánh Luca, tác giả Tin Mừng, Lễ Kính. Anh chị em nhớ tham dự thánh lễ.

3/ Chúa Nhật tuần tới, 22/10/2017, Khánh nhật truyền giáo, bổn mạng của giáo lý viên giáo xứ Trà Kiệu chúng ta. Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện.

Trong tháng 11 tới, tháng cầu cho các đẳng linh hồn, Phú Nham và lộc Đông sẽ có một Thánh lễ tại chính họ lẻ. Xin ban đại diện giáo họ chuẩn bị nơi cử hành Thánh lễ.

II. Sinh hoạt.

1/ Chúa Nhật tuần tới, ngày 22/10, Khánh Nhật truyền giáo, tiền quả đóng góp cho quỹ truyền giáo của HĐGM Việt Nam. Mong anh chị em rộng tay.

 

2/Đóng góp Đàng Thánh Giá: giáo xứ xin cảm ơn.

  • Gia đình ông bà Nguyễn Ngọc Yên: ba trăm đôla (300 USD)
  • Một gia đình phái Nam: một triệu đồng (01 000 000 VNĐ).
  • Anh Trần Minh Tùng/ giáo khóm Nam: năm trăm ngàn đồng (500 000 đồng)
  • Một gia đình phái Tây: một triệu đồng (01 000 000 VNĐ).
  • Một gia đình phái Nam: một triệu đồng (01 000 000 VNĐ).
  • Nguyễn Hương/ Sơn lộc: hai triêu hai trăm đồng (10 công ) (02 000 000 VNĐ)

Trà Kiệu, ngày 14 tháng 10 năm 2017

Cha Quản Xứ

 

 

Gioan.  Nguyễn Văn Hoàng

Leave a Reply