Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 20 – 26/6/2021

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU

THÔNG BÁO

Các sinh hoạt của Giáo xứ trong tuần

(Chúa Nhật, 20.6.2021 – Thứ bảy, 26.6.2021)

I. PHỤNG VỤ:

1. Thánh Lễ trong tuần:

        + Chiều thứ hai, 21.6.2021, Lễ Thánh Louis de Gonzaga, tu sĩ: Bổn mạng Gia đình Ơn gọi Giáo xứ.

        + Thứ năm, 24.6.2021, Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Lễ trọng: Thánh Lễ sáng và chiều tại Nhà thờ Giáo xứ bình thường; Thánh Lễ tại Nhà Thờ Chiêm Sơn, lúc 05h00 sáng.

2. Bắt đầu từ Chúa Nhật hôm nay, 20.6.202, thay đổi Thánh Lễ Chúa Nhật tại các Giáo họ như sau: Nhà thờ Giáo họ Chiêm Sơn, lúc 10h00; Giáo họ La Tháp, lúc 10h00; Giáo họ Phú Nhuận, lúc 09h00.

3. Chúa Nhật hôm nay, 20.6.2021, bế giảng năm học giáo lý 2020 – 2021. Bắt đầu Chúa Nhật tuần sau Thánh Lễ nhì tại Nhà thờ Giáo xứ vào lúc 08h00, cho đến khi khai giảng năm học Giáo lý 2021 – 2022.

II. SINH HOẠT:

1. Kỳ thi tuyển sinh dự tu của Giáo Hạt và “chủng sinh” Giáo Phận sẽ được tổ chức vào thứ sáu, 16.7.2021 đến Chúa Nhật, 18.7.2021. Em nào có ý hướng dâng mình cho Chúa trong đời sống ơn gọi làm Linh mục, xin liên hệ với cha Quản xứ sớm để được hướng dẫn tham gia kỳ thi này.

2. Giáo xứ chân thành cám ơn những đóng góp sau đây:

* Công trình Mẹ:

        + Một người – Phái Nam: 20.000.000 đ

        + Một người – Phái Nam: 1.000.000 đ

                                                            Trà Kiệu, ngày 20  tháng 6 năm 2021

                                                                            Linh mục Quản xứ

                                                                      Simon Hứa Thanh Tuyên

Leave a Reply