Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 24 – 30/01/2021

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU

THÔNG BÁO

Các sinh hoạt của Giáo xứ trong tuần

(Chúa Nhật, 24.01.2021 – thứ Bảy, 30.01.2021)

I. PHỤNG VỤ:

– Mọi cử hành Phụng Vụ trong bình thường;

– Thánh Lễ sáng thứ Hai, 25.01.2021, tại nhà thờ Núi: Kính Thánh Phaolô trở lại, Bổn mạng Dòng Thánh Phaolô. Xin cộng đoàn tham dự và hiệp ý cầu nguyện.

II. SINH HOẠT:

– Đóng góp Công Trình Mẹ:

        + Một người – Nam Phước: 500.000 đ

        + Một người: 400.000 đ.

        + Hội đồng hương Giáo phận Đà Nẵng tại Sài Gòn: 60.000.000 đ

Trà Kiệu, ngày 24 tháng 01 năm 2021

Linh mục Quản xứ

Simon Hứa Thanh Tuyên

Leave a Reply