Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Chúa nhật 30 – Chia tay cha quản xứ Gioan, 25/10/2020

Trong Thánh lễ Nhất Chúa nhật hôm nay, 25/10/2020, cha quản xứ Gioan đã dâng Thánh lễ Chúa nhật cuối cùng của ngài trong vai trò quản xứ. Trong Thánh lễ này, cha Gioan dâng  lễ với ý nguyện cầu Bình An cho mỗi thành viên, mỗi gia đình, mỗi đoàn thể, mỗi cộng đoàn trong giáo xứ.

Cuối Thánh lễ, ông Trưởng ban HĐMV giáo xứ đã ngỏ lời tri ân cha Gioan vì bao điều cha đã làm cho giáo xứ. Dịp này, ông cũng ngỏ lời xin lỗi cha Gioan vì những thiếu sót của quý chức trong việc cộng tác với ngài. Bao nhiêu lời cất lên cũng không thể nào nói lên được tâm tình cha con lúc này và thay cho những tâm tình riêng tư, các ban ngành, đoàn thể cùng dâng lên cha Gioan những món quà chứa chất muôn tâm tình của mình. Sau đó, vị đại điện cũng ngỏ lời cảm ơn thầy Sáu G.B đã cộng tác, giúp đỡ giáo xứ trong thời gian mục vụ tại đây và cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với thầy khi trở về lại cộng đoàn của thầy ở Thạnh Mỹ.

Đáp từ, cha Gioan cũng ngỏ lời cảm ơn quý sơ hai dòng, quý chức trong HĐMV giáo xứ, các ban ngành đoàn thể, cá nhân… đã cộng tác với ngài trong suốt hơn 6 năm qua. Bên cạnh sự tri ân, cha Gioan cũng nhấn mạnh đến sự hiệp thông và tinh thần cộng tác là những điều quan trọng của giáo xứ nhà. Ngài cũng chia sẻ những thao thức của ngài với cộng đoàn và cầu xin Chúa và Mẹ Trà Kiệu tiếp tục gìn giữ và hướng dẫn giáo xứ trong chặng đường sắp tới.

Chúa nhật 29 trước đó, trong Thánh lễ nhì các em giáo lý cũng đã ngỏ lời chia tay với cha Gioan. Xin được chia sẻ cùng cộng đoàn những tấm hình để cùng hiệp thông và cầu nguyện cho cha Gioan trong sứ vụ mới.

Leave a Reply